Budżet Unii Europejskiej na rok 2008

Będąc na miesięcznym stażu w Parlamencie Europejskim w 2007 r. dorwałem taką całkiem fajną ulotkę na temat planowanego budżetu Unii Europejskiej na rok 2008. Po kilku miesiącach udało mi się wysmażyć na jej podstawie artykuł na polskiej Wikipedii, który został niestety uznany za tekst nieencyklopedyczny (w związku z czym, jest dostępny jedynie w moim brudnopisie — dopóki go stamtąd nie usunę! :>).

Mogę się zgodzić, że tekst jest mało encyklopedyczny, a przy tym, zawarte w nim informacje ulegają dość szybkie dezaktualizacji (Unia Europejska uchwala przecież nowy budżet co roku! :>). Dla mnie jednak ma on wartość statystyczną oraz wolumetryczną („o jakich kwotach my tu mówimy„). Dlatego jego kopię postanowiłem wrzucić tutaj.

Podział budżetu

Powyższa kwota została podzielona na pięć głównych grup następująco:

 • fundusze rozwojowe i spójności: 58 mld euro (44,9%), w tym:
  • wzrost, innowacje, zatrudnienie,
  • badania, transport, energia, edukacja,
  • spójność ekonomiczna i socjalna wszystkich regionów UE.
 • zasoby naturalne: 55 mld euro (42,6%), w tym:
  • rolnictwo: 40,8 mld euro (31,6%)
  • rybołówstwo, rozwój przemysłowy i ochrona środowiska: 14,2 mld euro (11,0%),
 • wydatki administracyjne (działalność instytucji europejskich): 7,4 mld euro (5,8%).
 • sprawy obywatelskie, bezpieczeństwo i sprawiedliwość: 1,3 mld euro (1,0%), w tym:
  • emigracja i integracja,
  • zdrowie i prawa konsumenta,
  • prawa podstawowe,
  • debata polityczna o Europie,
  • dialog międzykulturowy,
  • kultura i media.
 • gracz międzynarodowy (działania UE na całym świecie): 7,4 mld euro (5,7%),

Budżet Unii Europejskiej:

 • całkowity (129,1 miliarda euro),
 • podzielony przez liczbę mieszkańców UE (495 milionów),
 • daje kwotę 260,8 euro w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

To mniej więcej:

 • tyle, ile Austria wydaje w przeliczeniu na jednego Austriaka,
 • trochę mniej niż wydatki publiczne w Belgii,
 • o połowę więcej niż w Holandii,
 • trzy razy mniej niż w Hiszpanii,
 • cztery razy mniej niż w Wielkiej Brytanii,
 • sześć razy mniej niż we Włoszech,
 • dziewięć razy mniej niż we Francji,
 • i dziesięć razy mniej niż w Niemczech.

Z bardzo prostego mnożenia wychodzi nam więc, że Niemcy wydają rocznie kwotę 2608 euro w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Fundusze rozwojowe i kohezyjne

Grupa ta obejmuje działania związane z realizacją strategii lizbońskiej — wydatki na zrównoważony rozwój. Planowane wydatki w tej grupie, wynoszące w 2008 roku 58 mld euro, podzielono w następujący sposób:

 • stymulowanie spójności ekonomicznej i wzrostu regionalnego: 46,9 mld euro, w tym:
  • Fundusz Konwergencji: 79,0%,
  • konkurencyjność regionalna i zatrudnienie: 18,5%,
  • współpraca terytorialna: 2,5%.
 • inwestycje badania, innowacyjność i spójność socjalną: 11,1 mld euro, w tym:
  • badania: 54,9%,
  • transport i energia: 17,5%,
  • innowacje: 3,7%,
  • edukacja i szkolenia: 9,0%,
  • agenda polityki socjalnej: 1,6%,
  • różne europejskie agencje bezpieczeństwa (lotniczego, morskiego itp.): 2,4%,
  • European Globalisation Adjustment Fund: 4,5%,
  • inne programy: 6,4%.

Zasoby naturalne

Wsparcie finansowe bezpieczniejszej i lepszej żywności oraz ochrona środowiska. Planowane wydatki w tej grupie, wynoszące w 2008 roku 55 mld euro podzielono w następujący sposób:

 • wydatki na rolnictwo i dopłaty bezpośrednie: 74,3%,
 • rozwój terenów zurbanizowanych i ochrona środowiska: 24,0%,
 • rybołówstwo: 1,7%.

Wydatki administracyjne

Planowane wydatki w tej grupie, wynoszące w 2008 roku 7,3 mld euro podzielono w następujący sposób:

 • Komisja Europejska: 46,6%,
 • Parlament Europejski: 19,2%,
 • pozostałe instytucje: 34,2%.

Do kwoty całkowitej (7,3 mld euro) należy doliczyć 0,1 mld euro na wyrównania dla nowych członków Unii Europejskiej.

Sprawy obywatelskie

Planowane wydatki w tej grupie, wynoszące w 2008 roku 1,3 mld euro podzielono w następujący sposób:

 • wydatki podstawowe: 728 mln euro, w tym:
  • integracja emigrantów, zarządzanie problemami związanymi z emigracją: 53,9%,
  • Fortex, Eurojust, European Police College itd. itp.: 17,2%,
  • ochrona praw podstawowych i współpraca w zakresie sprawiedliwości: 10,8%,
  • walka z terroryzmem i przestępczością: 9,4%,
  • inne programy i działania: 8,7%.
 • Europa dla ludzi: 615 mln euro, w tym:
  • kultura i różnorodność europejska: 32,5%,
  • bezpieczeństwo żywności i zapobieganie chorobom: 16,7%,
  • media: 16,9%,
  • informacja i komunikacja między mieszkańcami: 15,3%,
  • zdrowie publiczne i ochrona konsumentów: 11,7%,
  • obrona cywilna: 3,5%,
  • inne programy i działania: 3,5%.

Gracz międzynarodowy

Wydatki na niesienie pokoju, stabilizacji i zrównoważonego rozwoju poza granicami Unii Europejskiej. Planowane wydatki w tej grupie, wynoszące w 2008 roku 7,3 mld euro podzielono w następujący sposób:

 • współpraca nad rozwojem: 30,8%,
 • pomoc dla państw sąsiadujących z granicami UE: 21,4%,
 • pomoc dla potencjalnych członków UE: 19,7%,
 • pomoc humanitarna: 10,3%,
 • wspólna polityka i bezpieczeństwo zagraniczne: 3,9%,
 • rezerwy na pomoc natychmiastową: 3,3%,
 • działania stabilizacyjne: 2,4%,
 • działania na rzecz demokracji i praw człowieka: 2,0%,
 • inne programy i koszty innych agencji: 6,2%.

Do kwoty całkowitej (7,3 mld euro) należy doliczyć 0,1 mld euro na wyrównania dla nowych członków Unii Europejskiej.