Siła nabywcza pieniądza w Wielkiej Brytanii na początku XX wieku

Baron Walter Rothschild, który z pewnością znał się na pieniądzach i ich zarabianiu, był jednocześnie niezwykle zapalonym zoologiem. Jednym z efektów jego pasji (oprócz zakupu powozu zaprzęgniętego w zebry zamiast koni!) była publikacja książki pod tytułem „Extinct Birds” — prawdopodobnie pierwszego w historii zoologii tak przekrojowego ujęcia problemu wymarłych gatunków ptaków.

I tu, po zrobieniu wielkiego koła, ponownie (a jakże by inaczej!) robimy zwrot w kierunku pieniędzy, gdyż artykuł poświęcony książce w polskiej Wikipedii, w ostatniej sekcji, podaje — opierając się na cenie w/w książki w różnych okresach czasu — całkiem ciekawe informacje na temat zarobków przeciętnego brytyjskiego rzemieślnika oraz siły nabywczej brytyjskiego pieniądza w Wielkiej Brytanii na początku XX wieku.

Z dwóch pierwszych zdań tego krótkiego akapitu (oraz z podlinkowanego tam ciekawego źródła) możemy wywnioskować, że:

 • w 1907 roku:
  • za 75 dni pracy umiejętnego rzemieślnika płacono w 1907 roku 25 funtów,
  • ergo miesięczne wynagrodzenie takiegoż wynosiło 10 funtów (25 / 75 * 30),
  • za tę kwotę można było wówczas kupić 1 krowę albo 7 kwart zboża,
  • jest to równowartość kwoty około 785 funtów w 2017 roku.
 • w 1922 roku:
  • za 50 dni pracy rzemieślnika 15 lat później płacono 16 funtów i 10 szylingów,
  • dniówka rzemieślnika w 1922 roku wynosiła około 6 szylingów i 7 pensów,
  • toteż otrzymywał on wówczas 9 funtów i 18 szylingów miesięcznie,
  • za tę kwotę można było wówczas ledwie 1 kwartę zboża,
  • jest to równowartość 406 i pół funta w 2017 roku.

Wynagrodzenie miesięcznie w pierwszej grupie (10 funtów) wyliczyłem przy pomocy zwykłego kalkulatora, natomiast kwotę w drugiej grupie (9 funtów i 18 szylingów) przy pomocy przelicznika oraz kalkulatora. Kwoty te są równe (funt dzieli się na 20 szylingów).

Może z tego płynąć wniosek, że inflacja w ciągu tych 15 lat była znikoma. Ale jest to bardzo błędny wniosek, bo siła nabywcza pieniądza spadła w tym okresie 6-7 krotnie.

Wszystkie powyższe obliczenia wykonałem na podstawie The National Archives: Currency converter: 1270–2017. Przy okazji znalazłem jeszcze jedno źródło przez przypadek: historycy.org: Wartość funta na przestrzeni wieków (dyskusja na forum; nie przelicznik).