Metro w Londynie w 1933 r. i w 2006 r.

Ze starych i niestety nieznanych źródeł pochodzą dwie poniższe mapki obrazujące zasięg, układ i ilość stacji na londyńskim metrze w 1933 i 2006 roku. Jak się łatwo można domyślić, siedemdziesiąt trzy lata robią różnicę kolosalną.

Najpierw większa i lepszej jakości mapa londyńskiego metra z 2006 roku:

Mapa London Tube [2006]

Dalej, mapa pokazująca rozkład metra w Londynie w 1933 roku:

Układ londyńskiej kolei podziemnej na sześć lat przed wybuchem II wojny światowej. Niestety, mapa słabej jakości.