Niesporczaki

Choć zwierzęta te (tak!) mają tylko 0,05-1,2 mm długości ciała, a przy tym wygląd budzący skrajne emocje — od przerażenia do fascynacji — niesporczaki uznawane są za najbardziej odporne na warunki zewnętrzne ze znanych nam stworzeń. Bez problemów żyją i rozwijają się w warunkach ekstremalnych, które do tej pory były uznawane za niemożliwe do utrzymania jakiejkolwiek formy życia.

Mogą przetrwać w temperaturach od prawie zera absolutnego do ponad 150°C. Znoszą tysiąckrotnie silniejsze promieniowanie jonizujące niż jakiekolwiek inne zwierzę, ciśnienie do sześciu tysięcy atmosfer (!). Potrafią ponadto przetrwać ponad sto lat bez wody i nie giną nawet w przestrzeni kosmicznej.

A oto i one.

Więcej na ten temat w polskiej Wikipedii.