Budżet małego miasta

Śląska (w zasadzie — beskidzka) Wisła ma zaledwie jedenaście tysięcy stałych mieszkańców i tylko sto mieszkańców na kilometr kwadratowy powierzchni, więc można ją chyba uznać za „małe” miasto.

W lokalnym kwartalniku można przeczytać szczegółowe informacje na temat budżetu takiego małego miasta. Informacje są na fajnym poziomie, jeśli chodzi o podkładkę pod jakiś wątek w powieści — dosyć szczegółowe, ale nie nazbyt statystyczne.

Oprócz „zwykłych” informacji budżetowych, akurat na przykładzie danych z czerwca 2020 roku mamy też piękny obraz „awaryjnej” redukcji wydatków miejskich, wobec alarmująco topniejących wpływów, w konsekwencji sytuacji takich jak pandemia, duża powódź itd.

Dla uproszczenia wziąłem dane z jednego tylko miesiąca i sprzed roku, czyli sprzed „COVID-19-owego szaleństwa” (marzec 2019 roku). Dane z innych miesięcy dostępne na końcu, w załączonych „brzydkich” skanach:

 1. Wpływy do budżetu gminy wyniosły ok. 3,6 miliona złotych, w tym:
  • udział w PIT mieszkańców: 700 tys. PLN,
  • podatek od nieruchomości: 2,75 mln. PLN,
  • podatek od środków transportu: 56 tys. PLN,
  • opłata miejscowa: 153 tys. PLN,
  • opłata targowa: 14 tys. PLN.
 2. Daje to 325 złotych miesięcznie w przeliczeniu na mieszkańca.
 3. Poniesione wydatki własne:
  • w sumie 1,6 miliona złotych miesięcznie,
  • 150 złotych miesięcznie na mieszkańca,
  • 2 miliony złotych miesięcznie na plusie.

Jak wyjaśnia (ucięty! ):) dopisek poniżej załączonych skanów, są to tylko wydatki ponoszone bezpośrednio z budżetu miasta, czyli nie obejmujące na przykład środków przeznaczanych na cele społeczne.

Nadwyżkę budżetu miasto inwestuje w papiery wartościowe (szczegóły).

Samo źródło (kwartalnik „Echo Wisły”) jest doskonałą bazą do opisu życia małego miasta. Mamy tu wszystko — kulturę, problemy — pokazane przez pryzmat skali miasta. Nie mamy więc napadów gangsterskich, ale kradzież piły do żywopłotu za 4 tys. złotych albo włamanie do nieczynnego pensjonatu w celu kradzieży stalowych elementów.

Numery archiwalne kwartalnika są dostępne on-line.

Poniżej skany budżetu miasta na okres 2019-2020 rok.

Wydatki
Przychody